Chính sách bảo mật

  1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin của Quý Khách:

Việc thu thập dữ liệu Quý Khách chủ yếu trên Website bepthe7.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ của quý khách. Đây là các thông tin mà Cty The 7 đề nghị quý khách cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ; Cty The 7 sẽ liên hệ xác nhận khi quý khách đăng ký sử dụng dịch vụ trên website với mục tiêu đảm bảo quyền lợi của Quý Khách. 
Cty The 7 cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của quý khách & một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của Cty The 7 về phương diện các Trang và Dịch Vụ khác của Cty The 7; cũng như để phát triển những chức năng, tính năng cùng các dịch vụ mới theo những xu hướng và thị hiếu đang diễn tiến.
Quý Khách sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, quý khách có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Cty The 7 về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

  1. Phạm vi sử dụng thông tin:

Website Cty The 7 sử dụng thông tin quý khách cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến quý khách.
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa quý khách và Cty The 7.
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của quý khách hoặc các hoạt động giả mạo quý khách.
  • Liên lạc và giải quyết với quý khách trong những trường hợp đặc biệt.
  • Gửi các thông tin về sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi, sự kiện đặc biệt v.v. của Cty The 7.
  • Trường hợp quý khách không đồng ý hoặc không muốn tiếp tục nhận được các bản tin này, quý khách hoàn toàn có thể nhấn vào đường dẫn “Ngưng đăng ký nhận bản tin” ở bên dưới mỗi bản tin do Cty The 7 gửi.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Cty The 7 có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân quý khách khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của quý khách.

  1. Phạm vi lưu trữ thông tin:

Thông Tin Quý Khách, cũng như các thông tin trao đổi giữa Quý Khách và Cty The 7, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Cty The 7, riêng thông tin thẻ thanh toán của Quý Khách sẽ do các đối tác Cổng thanh toán của Cty The 7 bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS.

Dữ liệu cá nhân của Quý Khách sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc quý khách đăng nhập và thực hiện hủy bỏ theo quy định GDPR General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 và quy định của pháp luật Việt Nam.

  1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân của quý khách:

Tất cả thông tin sẽ được thu thập và quản lý trực tiếp bởi Cty The 7, địa chỉ văn phòng chính tại 26/1 đường 24, khu phố 2, P. Bình Trưng Đông, tp. Thủ Đức, tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

zalo